Pension selvstændige
Klik her for menu »

Pensionsopsparing


Den del af pensionsbidraget der ikke anvendes til forsikringsdækning, benyttes til pensionsopsparing. Pensionsopsparingen kan anvendes til rate-, livrente- og/eller alderspension.

Der er præmiefritagelse på ordningen, det vil sige, at pensionsselskabet fortsat sparer op på din pensionsordning, hvis du mister erhvervsevnen.

Skattevæsenet betaler helt op til 51,5% af indbetalingen.

Pensionsdækningen vil være baseret på en garanteret minimumsudbetaling, og investeringen varetages af Topdanmark, som konstant har haft et af markedets højeste afkast.

Topdanmark har følgende muligheder for at investere pensions-opsparingen:

  • En garanteret ordning. Hvor man opnår et stabilt afkast år efter år,baseret på en garanteret minimumsudbetaling.
  • En puljeordning, hvor man har mulighed for at opnå rigtige gode afkast, men også en risiko for at nogle år kan være negative. Her ligger Topdanmark med et af markedets højeste afkast.

Pensionsordningen er kreditorbeskyttet.

OMKOSTNINGER

For TopDanmarks administration af Fordels-Pension, om man vælger den ene eller den anden investeringsform er der tale om nogle af Danmarks laveste omkostninger for individuelle penionsordninger (omfatter kun præmien til pensionsopsparingen ikke gruppeliv, kritisk sygdom, invalidesum, tab af arbejdsevne samt sundhed- behandlingsforsikring)

HELBREDSOPLYSNINGER

Ved etablering af ordningen skal der besvares et beskedent antal spørgsmål omkring dit helbred. I visse tilfælde kan der blive tale om, at der skal udfyldes diverse spørgeskemaer og/eller en helbredsattest.
Kontakt mig
Venligst udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig snarest